Nedfældere

Sortjordsnedfældere fra AP-Gyllevogne

6 meter 23 tænder

7 meter 28 tænder

8 meter 31 tænder

Fremstillet i højstyrkestål,hvilket gør at nedfælderen er meget stærk, samtidig holdes vægten nede.

Nedfælderene kan udstyres med kraftige bærehjul (extraudstyr)foran hvilket gør at der kan holdes en konstant og præcis arbejdsdybde. 

Nedfælderen kan udstyres med trykrulle eller springbord efterharve 

Kraftige harvetænder hvilket gør at der kan nedfældes gylle helt ned til 20 cm i dybden 

Afstanden mellem tænderne i langsgående retning er på 1 meter,hvilket gør at stubbe og halm ikke sætter sig fast og blokerer tænderne.

Nedfælderen er monteret med en vandret fordeler,hvilket gør at gyllen fordeles jævnt,selv ved meget lave mængder gylle

Nedfælder med Efterharve

Græsnedfældere fra AP-Gyllevogne

 

 

 

 

 

 

 

 

Græsnedfældere fra AP-Gyllevogne er fremstillet i højstyrkestål,hvilket gør at nedfælderen er meget stærk, samtidig holdes vægten nede.

Ap-Gyllevognes græsnedfælder er en enkeltskærs nedfælder.

udstyret med 40 skær,der er parvis hydraulisk ophængt,hvilket gør at der konstant er samme tryk på hver enkelt skær og ophænget gær at der kan lægges et meget stor

tryk ud på hvert enkelt skær,så der kan nedfældes i flerårig græs,samt meget lerede jorde

Alle ellementer er drejelige,så man ved bløde buer i marken ikke laver skader i afgrøderne.

Ekstra udstyr:

Drypstop,

Centralsmøring på rulleskær

Skummarkør